Navigace
Shoutbox
Pro přidání zprávy se musíte přihlásit.

28-12-2018 13:05

28-12-2018 10:48
http://tapadsdevic
egraph.com/__media
__/js/netsoltradem
ark.php?d=onlineca
sino.us.org http://adoramacame
ra.biz/__media__/j
s/netsoltrademark.
php?d=onlinecasino
.us.org http://mobile-bbs.
com/bbs/kusyon_

28-12-2018 08:30
http://webmail.nov
is.pt/lib/util/go.
php?url=https://on
linecasino.us.org http://5x.voicetre
k.com/__media__/js
/netsoltrademark.p
hp?d=onlinecasino.
us.org http://www.seaglob
llc.com/__media__/
js/netsolt

28-12-2018 06:00
Et enkelt og morsomt spill for de aller minste 1-4 spillere Hver spiller far utdelt ett brett Etter tur snurrer alle pilen pa roulett-brettet Peker pilen pa et dyr som. [url=https://casin
onorsk24.in

27-12-2018 23:38
Har sammenheng med energien i ypperste-prestinne
n og manegudinnen Gammel feminin visdom blir gjenoppdaget med bruken av denne essensen Brukes. [url=https://norge
scasino.eu/live-ba
ccarat-online-casi
n

Kdo je on-line
Hosté on-line: 1

Členové on-line: 0

Registrovaní členové: 45
Nejnovější člen: ysocuxu
Hiearchie článků
Rozcestník » SDH Zbiroh » Historie
Historie

Historie hasičstva

Podle historicky doložených pramenů myšlenka lidskosti, lásky k bližnímu a dobrovolné pomoci v neštěstí sahá až do hlubokého středověku. Dobové ustanovení ze 14. století v Praze nařizovalo: každá řemeslná dílna musí mít vlastní háky na bourání hořících domů. Nejen v českých, ale i v moravských městech měli pozdější řemeslníci přiděleny speciální úkoly při hašení. Tak například stolaři a koláři přinášeli k hořícím domům žebříky, krejčí a tkalci museli nabírat vodu do vysmolených vodních košů, pekaři a mlynáři nalévali vodu z košů do primitivních stříkaček, kováři obsluhovali stříkačku a kominíci zastávali práci lezeckou. Nejodpovědnějším úkonem, tedy hašením požáru, byli pověřeni řezníci.

Historie SDH Zbiroh

Sbor dobrovolných hasičů ve Zbiroze byl založen v roce 1874 jako Tělocvičná hasičská jednota Sokol. V prvním výboru této sdružené Jednoty zasedali: Josef Matoušek, Jan Pick (obchodník), Max Vilt (hostinský), František Straka (učitel), Josef Mudra (rolník) a Václav Ryba (hostinský). V tomto roce byla zakoupena první ruční čtyřkolová stříkačka. V té době byla ještě dřevěná a voda se do ní musela nalévat vědry. Stříkačka vyžadovala obsluhu 4 mužů. V roce 1881 se Sbor dobrovolných hasičů osamostatnil a 30.červnem téhož roku se začíná psát historie zbirožského hasičského Sboru. Mezi zakládající členy patřili: Tomáš Smutný (mistr tesařský) – starosta Sboru, Josef Mudra (rolník) – velitel, Herbolt (jednatel), Václav Lukšík (rolník), Josef Hlad (obuvník), Tomáš Kára (rolník), František Kotva (rolník), Ignác Křesadlo (pekař), Antonín Matoušek (zámečník), Ignác Míka (rolník), Josef Razím (rolník), Ignác Smíšek (rolník), Antonín Tuček (pekař), Ignác Fišer (rolník), Jan Vodrážka (rolník), Matěj Žáček (kostelník) a Josef Matoušek (pekař). Nejstarší kroniky uvádějí, že na vyzbrojení Sboru věnovala obec Zbiroh 100 zlatých, okres 50 zlatých a hrabě Colloredo Mansfeld rovněž 100 zlatých. Sbor tehdy čítal 12 mužů a ke své záslužné práci měli k dispozici následující nářadí a náčiní: 1 čtyřkolovou stříkačku, 3 malé ruční stříkačky, 3 kádě na vodu, 5 voznic, 4 žebříky a 38 věder na vodu. Tato vědra byla původně dřevěná, plátěná a později kovová. Cvičitelna Sboru byla zřízena v obecné škole postavené v roce 1846. V době založení zbirožského Sboru, tedy v roce 1881, vyjeli první hasiči hned ke 3 požárům ve Zbiroze, v Malém Újezdě a ve Lhotě.

O tři roky později, přesně 20. července 1884, Sbor dobrovolných hasičů poprvé vystoupil na veřejném cvičení. Dávní předchůdci současných členů Sboru si patrně museli vést víc než dobře, neboť firma Smekal již v roce 1886 zakoupila Sboru druhou ruční čtyřkolovou stříkačku, do níž se už voda nalévat nemusela. Ve dnech 15. – 16. srpna 1891 se v Praze konal Hasičský sjezd. Na první celostátní veřejné cvičení hasičstva, spojené se slavnostním průvodem na Staroměstském náměstí přijelo ze zbirožského Sboru 23 mužů. Až do roku 1905 čítala členská základna 26 členů. Na samém konci roku 1905 se 3. prosince konala v Mlečicích ustavující schůze hasičské Župy zbirožské pro okres zbirožský. První řádný sjezd Hasičské Župy zbirožské se konal 7. července 1907 v Prašném Újezdě. Zbirožský Sbor vstoupil do této Župy až v roce 1910. Do této doby patřil Sbor do Hasičské Župy podbrdské se sídlem v Hořovicích. Hasičská činnost byla odedávna považována za čistě dobrovolnou a nebyla vůbec finančně dotována. Veškeré finanční prostředky se získávaly prostřednictvím sbírek, příspěvků, později z výtěžků zábav a plesů. První hasičský ples se uskutečnil v roce 1922. Roku 1926 byla zakoupena od firmy Ing. Holeček v Praze první motorová dvoukolová stříkačka a o rok později první dopravní vůz značky AN Praga. Rok 1928 se pro zbirožský Sbor stal rokem zřízení samaritánské služby, jejímž velitelem byl zvolen Josef Hrabák. Z období před vypuknutím druhé světové války se až do sedmdesátých let dochovalo velice málo písemností. V poválečných letech přibylo do výzbroje Sboru dopravní auto značky Betford, bývalé sanitární auto po německé armádě a byla pořízena stříkačka značky Wizinger. Počáteční euforie z opět nabyté svobody se v 50. letech začala kamsi vytrácet. Někdejší slavná historie Sboru měla být navždy vymazána a na její místo nastoupil Československý svaz požární ochrany, který byl již politicky orientován a spadal pod výbor Národní fronty. I přesto zbirožský Sbor žil dál. Na místa bývalých starostů, jimiž se od roku 1874 postupně stávali: Tomáš Smutný, Václav Lukšík, Antonín Tuček, Ignác Míka, Teofil Macháč, Jan Matoušek, Tomáš Fišer a Alois Hykeš, nastoupili předsedové: Jan Holeček, Josef Hrabák, František Vokurka, Jiří Holeček, Jaromír Luža a Miloš Svoboda.

K jedné z mála neměnících se funkcí od založení Sboru patří funkce velitele, v níž se vystřídali: Josef Mudra, František Kreisinger, Václav Veverka, Jan Holeček, Rudolf Kučera, Bohumil Baštář, Mirko Hrala, Ludvík Svoboda st. a Ludvík Svoboda ml. Výše jmenovaní předsedové a velitelé Svazu se zaměřili především na dorost a postupem času i na přípravu a výchovu žákovských družstev. K výcviku i k zásahům jim sloužila následující technika: cisterna RN Praga, Tatra 805, Škoda 1203 s čerpadlem PPS 12 a přestavěný kropicí vůz Škoda Trambus. Členská základna se každým rokem rozrůstala o nové mladé členy a činila koncem 80. let 39 členů. Stávající hasičská zbrojnice přestávala splňovat svoji funkci. Z rozhodnutí tehdejšího Národního výboru si hasiči v letech 1987 – 1989 postavili svépomocí novou hasičskou zbrojnici s garážemi pro 5 vozidel, klubovnou, kuchyní, sociálním zařízením a bytem. V posledních letech přibyla i posilovna. Po listopadu 1989 se hasiči opět vrátili ke svému původnímu názvu organizace. Sboru dobrovolných hasičů ve Zbiroze přinesla porevoluční léta změnu i v náplni jeho činnosti. Se vzrůstajícím počtem živelných pohrom a dopravních nehod se zbirožští hasiči stali doplňujícím článkem Hasičského záchranného systému Plzeňského kraje. Devadesátá léta přináší výrazné omlazení členské základny. Vytváří se výjezdová jednotka SDH města Zbiroh v počtu 16 členů, zařazená jako JPO II (jednotka požární ochrany).

V roce 1995 se obnovuje tradice hasičských plesů. Po roce 2000 přicházejí do Sboru první ženy a o dva roky později bylo ustanoveno první soutěžní hasičské družstvo žen. Od 20. září 2005 se založil kroužek mladých hasičů. Tento kroužek navštěvuje 30 dětí ve věku od 6 do 14 let. Jejich vedoucími se stali Jana Svobodová, Martin Tomec a Jiří Paleček.

Výročí, významné události SDH 30. června 2001 proběhla oslava 120. výročí založení Sboru. Pozvání na tento den přijali následující hosté: senátor České republiky Mudr. Luděk Sefzig, ředitel HZS Plzeňského kraje Ing. Jaroslav Salivar, ředitel HZS územního odboru Rokycany dr. Petr Špelina, starosta města Zbiroha Jiří Pražský, tajemník Městského úřadu Zbiroh Ing. Jaroslav Ticháček, starosta OSH Rokycany Oldřich Pařízek, vedoucího sekretariátu OSH František Chloupek, okrskový velitel Kamil Brabec a zástupci okolních SDH. Slavnostní schůzi zahájil projevem starosta Sboru Miloš Svoboda ve velké zasedací síni Městského úřadu. Program pokračoval vyznamenáním jednotlivých členů a předáním hasičského praporu z rukou starosty města Zbiroha. Následoval společný oběd v klubovně místní hasičské zbrojnice. Ve 13.30 hod. za doprovodu dechové hudby pana J. Krále prošli členové Sboru, hosté i široká veřejnost městem, aby se u pomníku padlých z první a druhé světové války, položením květin poklonili jejich památce. Odpoledne již patřilo výstavě hasičské techniky od nejstarší a dosud funkční historické stříkačky vrhačky (SDH Cerhovice) až po nejmodernější. Velký počet přihlížejících zaujala v tehdy ještě neupravené proluce ukázka hasičského zásahu mladých hasičů z SDH Mlečice. Uhašení hořícího osobního automobilu a následné vyprošťování zraněných, předvedl HZS Rokycany s vozidlem RZA Nissan – Patrol. Od pozdních odpoledních hodin až do noci proběhlo posezení s občerstvením za doprovodu hudební skupiny Prima parta v uvolněných garážích hasičské zbrojnice a přilehlých prostorách.

Záslužnou práci při zásazích nejrůznějšího typu ocenil v loňském roce Městský úřad pořízením zcela nového vozu typu TA-2 VW Transportér. Zásahové vozidlo bylo Sboru 15. července slavnostně předáno starostou města panem Jiřím Pražským za účasti představitelů Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje, regionálního tisku a Českého rozhlasu Plzeň. Slavnostní křest vozidla provedl Ing. Jaroslav Salivar, ředitel HZS Plzeňského kraje za přítomnosti dr. Petra Špeliny, ředitele HZS územního odboru Rokycany, kapitána Miroslava Hrubce, velitele jednotek HZS Rokycany, Františka Vaška, tiskového mluvčí HZS, Ing. Jaroslava Ticháčka, tajemníka Městského úřadu Zbiroh a členů SDH Zbiroh.

Současná činnost Výjezdová jednotka SDH Zbiroh čítá 19 členů. Náplň současné činnosti tvoří především likvidace požárů, zásahy u dopravních nehod, technické zásahy (odstraňování vichřicí padlých stromů z komunikací, čerpání vody ze zatopených objektů, likvidace uniklých ropných látek, odstranění nebezpečného bodavého hmyzu, otevírání nedopatřením uzavřených dveří bytů atd.).


Přihlášení
Jméno

HesloNejste členem?
Klikněte sem
a zaregistrujte se.

Zapomněli jste heslo?
Pro zaslání nového
Klikněte sem.
Poslední videa
video

video

video

fotogalerie


Výjezdy 2008
Kontakt
Sbor dobrovolných hasičů Města Zbiroh

Václava Vačkáře 43
33808 Zbiroh


Tel: +420 371 794 622
Fax: +420 371 794 622
GSM: +420 602 864 770
E-mail: hasici@zbiroh.cz

GPS:
49°51'38.995"N
13°46'18.591"E

Mapa zde.

E-mail admin: sdhzbiroh@seznam.cz